Gina ser efter Blondie i baggrunden mens Nuggi er på vej til Kina :oD