Mens Gina pænt poserer for fotografen, har Rex og Blondie stadig travlt....